september, 2020

lör26sep12:0018:00VXO Zine Fest 202012:00 - 18:00 Växjö konsthall

Mer

Evenemangsinfo

VXO ZINE FEST 2020
Den 26 september öppnar vi dörrarna till årets VXO Zine Fest. Fanzineskapare visar och säljer sina skrifter, art prints, tygkassar, knappar och andra häftiga saker. DIY när den är som bäst! Vi planerar en coronavänlig mässa, vilket betyder att årets evenemang kommer göras i mycket mindre skala än föregående år – fortfarande fantastisk! Vissa utställare kommer tex endast visa sina zines online. Mässan arrangeras av VXO Zine Fest, med stöd av Växjö konsthall.

GÖR DU ZINES? Det finns ett fåtal bord kvar fortfarande, mer om anmälan hittar du på VXO Zine Fests facebooksida eller på Instagram VXO Zine Fest.

TID OCH DATUM
Lördag 26 sept, kl. 12-18 på Växjö konsthall. Drop in, fritt inträde. Max 50 personer kommer tillåtas i lokalen samtidigt. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer, och reserverar oss för eventuella ändringar.

I källaren till Växjö konsthall visas utställningen Kroppens botten, ingång på baksidan och fritt inträde.

SÅ, VAD ÄR ETT ZINE?
Ett zine (uttalas zin, inte zajn, och är en förkortning av engelskans magazine) är ett självutgivet verk i liten upplaga av egna eller approprierade texter och bilder, troligen reproducerat via kopiator och/eller helt vanlig hemmaskrivare. Zines är antingen produkten av en enskild individ eller av en mycket liten grupp människor. Ett fanzine är en sorts zine, blandning av ordet fan och ordet magazine, är en icke professionell och icke officiell publikation producerad av fans av ett särskilt kulturellt fenomen såsom en litterär eller musikalisk genre för att underhålla andra som delar deras intresse.

Bland syftena med att skapa och publicera ett zine finns att dela en talang eller konst, eller utveckla en story, mer än att bara söka finansiell vinst. Zines och zineskapare väljer att trotsa konventionerna kring professionella design- och utgivningskanaler och istället skapa sina verk själva på sitt eget sätt. Vi tar saken i egna händer. Zines betonar den personliga kopplingen mellan skapare och läsare och förvandlar föreställda communities till ytterst verkliga sådana. Skapade i varierade format från text till seriestrippar, kollage och berättelser täcker zines breda ämnen som fan fiction, politik, poesi, konst och design, personliga anteckningar och mycket mer. Hur kan man göra annat än att älska det?

ENGLISH
On Sep 26 we open the doors to this year’s VXO Zine Fest. Zine makers show and sell their zines, art prints, tote bags, pins and other cool things. DIY at its finest! We are planning a corona friendly festival, which means that this year’s festival will be much smaller scale than last year – still awesome! Some exhibitors will for example only show and sell their zines online. The festival is arranged by VXO Zine Fest with support from Växjö konsthall.

DO YOU MAKE ZINES?
There are still a few tables left, you will find more information on VXO Zine Fest’s Facebook page and/or Instagram @vxozinefest about how to sign up for a table.

TIME AND DATE
Saturday Sep 26 at 12-18 at Växjö konsthall. Drop in, free entrance. We will allow max 50 people in the exhibition space at any given time. We will follow the public health agency’s (Folkhälsomyndigheten) recommendations and we reserve the opportunity to make eventual changes.

SO WHAT IS A ZINE?
A zine (pronounced zeen, short for magazine) is a small-circulation (most are 100 or less copies) self-published work of original or appropriated texts and images, likely reproduced via photocopier and/or regular home printer. Zines are either the product of a single person, or of a very small group of people. A fanzine, blend of fan and magazine, is a non-professional and non-official publication produced by enthusiasts of a particular cultural phenomenon such as a literary or musical genre for the pleasure of others who share their interest.

Among the intentions for the creation and publication of zines are sharing a skill or art or developing a story, more than just to seek profit. Zines and zine creators choose to disregard the conventions of professional design and publishing houses and instead do things themselves in their own way. We take matters into our own hands. Zines emphasise the personal connection between creator and reader, turning imagined communities into very real ones. Created in a variety of formats from text to comics, collages and stories, zines cover broad topics including fan fiction, politics, poetry, art and design, personal journals and more. What’s not to love?

Tid

(Lördag) 12:00 - 18:00

Plats

Växjö konsthall

Scroll to Top
X
X