december, 2021

lör04dec10:0023:59RFSL Sjuhärad - 50 år av kamp och stolthet. Födelsedagsfest!10:00 - 23:59 Borås Stadsteater, Åsbogatan 27

Evenemangsinfo

(English: read below)
Välkomna på RFSL Sjuhärads födelsedagsfest!

1971 bildades Club Liberté, det som nu är RFSL Sjuhärad. I 50 år har vi arbetat för mänskliga rättigheter med fokus hbtqi. Det vill vi fira med dig!

Vi firar 50 år av stolthet och kamp
Lördag 4 december 2021
Med samtal, utställning, tidslinje, föreläsning, performance, musik, film, fika, mat, mötesplatser, konsert och fest.

🏳️‍🌈 • Program på Borås Stadsteater & Borås Kulturhus 10.00-18.00 •
Öppet för alla. Begränsat antal platser, först till kvarn.
🏳️‍🌈 • Program och fest hos RFSL Sjuhärad 19.00-02.00 •
Anmälan krävs, enbart för medlemmar i RFSL. Begränsat antal platser, först till kvarn, inbjudna har företräde.

Se en längre version av programmet för dagen på vår hemsida: https://sjuharad.rfsl.se/rfsl-sjuharad-50-ar/ och via länk till programmet som pdf: https://tinyurl.com/RFSLsjuharad50ar. Där, och här på eventet, publicerar vi även uppdateringar och eventuella förändringar i programmet.

Varmt välkomna!

👉🏳️‍🌈 Dagsprogram 4 december • Borås Stadsteater 10.00-18.00 •
Adress: Borås Kulturhus, P.A. Halls Terrass, Borås
Programmet är öppet för alla. Anmälan krävs dock till Bland Drakar & Dragqueens. Begränsat antal platser, först till kvarn.
🏳️‍🌈 • 10.00-11.00 – Sagoläsning med Bland Drakar & Dragqueens. Borås Stadsbibliotek
🏳️‍🌈 • 11.15-12.00 – När rasismen är statlig – ett samtal om hbtqi och asyl men också om erfarenhet av flykt. Foajéscenen
🏳️‍🌈 • 12.15-13.00 – Samtal om hbtqi-historia. Foajéscenen
🏳️‍🌈 • 13.30-14.30 Vad händer när bollen inte är rund? Föreläsning med Andreas Jonsson. Lilla scen
🏳️‍🌈 • 14.45-16.45 – Filmvisning: Från frigörelse till transmilitans – dokument från queerkampen i Sverige. Lilla scen
🏳️‍🌈 • 17.00-18.00 – The Clown on the Fifth Floor – Show/konsert med Storm Dunder. Lilla scen.
🏳️‍🌈 • 10.00-18.00: Utställningar, fika, mötesplats. Borås Kulturhus. Utställningen Härifrån – om en kluven biljett till frihet, Tidslinjen Det Har Hänt – hbtqi-historia 1869-2021, infobord, försäljning av regnbågsprylar.
Stadsteatern bjuder på fika 11.00-13.00.

👉🏳️‍🌈 Kvällsprogram 4 december • RFSL Sjuhärad 19.00-02.00 •
Adress: Magasinet, Magasinsgatan 1 i Borås
Programmet är främst för inbjudna, medlemmar och samarbetspartners, medlemskap i RFSL och anmälan krävs – info@sjuharad.rfsl.se. Har du som medlem eller samarbetspart inte fått inbjudan? Kontakta oss! Du är välkommen.
🏳️‍🌈 • 19.00-Magasinet öppnar – Ta ett glas i baren och njut av att få vara i ett rum fyllt av kärlek, kamp, stolthet och respekt.
🏳️‍🌈 • 19.30 – Mingelmat serveras
Mingelmaten skall passa de flesta men hör gärna av dig om specialkost.
🏳️‍🌈 • 21.00 – Show med Storm Dunder – med den vackraste av musik, en röst som ger kraft och de skarpaste av texter
🏳️‍🌈 • 22.00 – Konsert med Kuba Jasiecki – sångaren och låtskrivaren som levererar en blandning av slagfärdiga melodier, dansanta låtar och en stark röst.
🏳️‍🌈 • Under hela kvällen: DJ SerGay levererar kvällens musik fylld av lust, dans, kraft och kärlek!

Allt har fri entré

👉 På Borås Stadsteater och Kulturhus är det fullt tillgängligt för bland annat rullstolar, rollatorer och permobiler. Programmet där är öppet för alla, ingen anmälan behövs förutom till Bland Drakar och Dragqueens. Programmet om asyl är på Engelska.

👉 På Magasinet är det två trappor upp till lokalen, vi har trappklättrare för rullstolar men ej stortoalett eller ingång för permobil. Anmälan och medlemskap i RFSL krävs för att delta.

Kontakt: info@sjuharad.rfsl.se

Med vänliga hälsningar från RFSL Sjuhärad och Borås Stadsteater
via festkommittén Tulay, Robert och Stina samt Hanna, Katarina och Marie

:::::::::::****ENGLISH*****::::::::::::

Welcome to RFSL Sjuhärad’s birthday party!
In 1971, Club Liberté was formed, which is now RFSL Sjuhärad. For 50 years we have worked for human rights with a focus on LGBTQI. We want to celebrate with you!

Please contact stina@sjuharad.rfsl.se for translation of the more detailed program.

We celebrate 50 years of pride and struggle
Saturday 4th of December 2021
With talks, exhibition, timeline, lecture, performance, music, film, coffee, food, meeting places, concert and party.

🏳️‍🌈 • Program at Borås Stadsteater & Borås Kulturhus 10.00-18.00 •
Open to everyone
🏳️‍🌈 • Program and party at RFSL Sjuhärad 19.00-02.00 •
Registration is required, only for members of RFSL.

See a longer version of the program for the day on our website: https://sjuharad.rfsl.se/rfsl-sjuharad-50-ar/ and via a link to the program as pdf: https://tinyurl.com/ RFSLsjuharad50ar. There we also publish updates and any changes in the program. Please write to Stina@sjuharad.rfsl.se for translation.

Warm welcome!

👉🏳️‍🌈 Day program 4 December • Borås City Theater 10.00-18.00 •
Address: Borås Kulturhus, P.A. Halls Terrass, Borås The program is open to everyone. Registration is required to Bland Drakar & Dragqueens. Limited number of places, first come, first served.
🏳️‍🌈 • 10.00-11.00 – Story reading with Among Dragons & Dragqueens. Borås City Library
🏳️‍🌈 • 11.15-12.00 – When racism is stated – a conversation about LGBTQI and asylum but also about the experience of flight. Foyer scenes. In English.
🏳️‍🌈 • 12.15-13.00 – Conversation about LGBTQI history. Foyer scenes
🏳️‍🌈 • 13.30-14.30 What happens when the ball is not round? Lecture with Andreas Jonsson. Little scene
🏳️‍🌈 • 14.45-16.45 – Film screening: From liberation to transmilitans – documents from the queer fight in Sweden. Little scene. Swedish with English subtitles.
🏳️‍🌈 • 17.00-18.00 – The Clown on the Fifth Floor – Show / concert with Storm Dunder. Little scene.
🏳️‍🌈 • 10.00-18.00: Exhibitions, coffee, meeting place. Borås Kulturhus. The exhibition From Here – about a split ticket to freedom, Timeline It Has Happened – LGBTQI history 1869-2021, info table, sale of rainbow stuff.
Stadsteatern offers coffee 11.00-13.00.

👉🏳️‍🌈 Evening program 4 December • RFSL Sjuhärad 19.00-02.00 •
Address: Magasinet, Magasinsgatan 1 in Borås The program is for you invited, membership in RFSL and registration required – info@sjuharad.rfsl.se
🏳️‍🌈 • 19.00-Magasinet opens – Have a drink at the bar and enjoy being in a room full of love, struggle, pride and respect.
🏳️‍🌈 • 19.30 – Mingle food is served
The mingle food should suit most people, but feel free to hear from you about special diets.
🏳️‍🌈 • 21.00 – Show with Storm Dunder – with the most beautiful of music, a voice that gives power and the sharpest of lyrics
🏳️‍🌈 • 22.00 – Concert with Kuba Jasiecki – the singer and songwriter who delivers a mixture of ready-made melodies, dancing songs and a strong voice.
🏳️‍🌈 • Throughout the evening: DJ SerGay delivers the evening’s music filled with desire, dance, power and love!

Everything is for free to attend

👉 At Borås Stadsteater and Kulturhus, it is fully accessible for, among other things, wheelchairs, walkers and permobiles. The program there is open to everyone, no registration is needed except for Among Dragons and Dragqueens. The program about asylum will be in English, please contact Stina@sjuharad.rfsl.se for help with translation to more programs.

👉 At Magasinet there are two stairs up to the room, we have stair climbers for wheelchairs but no large toilet or entrance for permobil. Registration and membership in RFSL is required to participate.
Contact: info@sjuharad.rfsl.se

Mer

Tid

(Lördag) 10:00 - 23:59

Plats

Borås Stadsteater

Åsbogatan 27

X
X